Hướng dẫn nộp hồ sơ học bổng chế độ chính sách khóa 2021

CM_Bài viết con
 
HƯỚNG DẪN
Nộp hồ sơ học bổng chế độ chính sách khóa 2021
 

1. Thời gian, địa điểm thực hiện: Từ ngày ra thông báo đến 17h00 ngày 30/10/2021 sinh viên gởi hồ sơ học bổng qua đường bưu điện về địa chỉ: 

Phòng Quản lý Đào tạo – Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Số 97 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ - ĐT: 028. 39302146 – email: osa@ou.edu.vn

Lưu ý: ngoài bìa thư ghi Nộp Hồ sơ Học bổng - Chính sách Tân sinh viên khóa 2021 

2. Hồ sơ gồm có:
2.1 Học bổng:
Điều kiện - Tiêu chuẩn
Hồ sơ gồm có:  
I. Học bổng Khuyến khích học tập dành cho Tân sinh viên khóa 2021 (học bổng Thủ khoa ngành, toàn phần 4 năm, 1 năm, 100%HK1, 70%HK1, 50%HK1)
 
 
 
1. Sinh viên được xét cấp học bổng năm 2021
-  Gửi bưu điện 01 Bản sao có chứng thực học bạ;
- cung cấp số Tài khoản ngân hàng đứng tên sinh viên (Nam Á, Đông Á, Agribank hoặc ngân hàng đang có số Tài khoản. Nếu chưa có hãy đăng ký mở Online)
Lưu ý: không sử dụng tài khoản ngân hàng của người thân, bạn bè vì bạn có thể sẽ mất toàn bộ số tiền trường gửi cho bạn.
II. Học bổng Tiếp sức Tài năng
1. Sinh viên đạt giải thưởng các cuộc thi về học tập, nghiên cứu khoa học, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, xã hội, cộng đồng cấp Tỉnh, Thành trở lên trong năm học lớp 12.
2. Học tập: Điểm trung bình năm lớp 12 từ 6.0 trở lên.
3. Hạnh kiểm: Có hạnh kiểm lớp 12 từ khá trở lên.
-Bước 1: Sinh viên nộp hồ sơ https://forms.gle/Ec9H9J3xah2fxVvQ7
- Bước 2: Gửi bưu điện các hồ sơ sau: 
+ Bản sao học bạ Trung học Phổ thông.
+ Bản sao Giấy chứng nhận/Giấy khen/Bằng khen đạt thành tích trong học tập, nghiên cứu khoa học, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, xã hội, cộng đồng cấp Tỉnh, Thành trở lên trong năm học lớp 12.
III. Học bổng Tiếp sức đến trường
 
1. Sinh viên thuộc diện Hộ nghèo/Hộ cận nghèo, hoặc hoàn cảnh khó khăn có xác nhận của địa phương nơi cư trú hoặc xác nhận của các cơ quan có thẩm quyền
2. Học tập: Điểm trung bình năm lớp 12 từ 6.0 trở lên
3. Hạnh kiểm lớp 12 đạt loại Khá trở lên, không bị bất kỳ hình thức kỷ luật nào.
- Bước 1: Sinh viên nộp hồ sơ online theo link https://forms.gle/vW57gLMwHEgg7Wxn6
- Bước 2: Gửi bưu điện các hồ sơ sau: 
+ Giấy xác nhận Hộ nghèo/Cận nghèo có giá trị trong năm 2021 (nộp bản sao có công chứng) HOẶC Giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn được chính quyền địa phương cư trú xác nhận (thời hạn không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ), HOẶC các loại giấy tờ khác chứng minh gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
+ Bản sao học bạ Trung học Phổ thông.

 2.2 Miễn, giảm học phí: 

Bước 1: Nộp hồ sơ theo link: https://forms.gle/5b5yYh4LhpSPgqnU9

Bước 2: Gửi bưu điện các hồ sơ sau: 

TT
Đối tượng
Hồ sơ gồm có:
A. Đối tượng được miễn 100% học phí
1
Nguời có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo Pháp lệnh Ưu đãi nguời có công với cách mạng được hợp nhất tại văn bản số 01/VBHN-VPQH ngày 30 tháng 7 năm 2012 của Văn phòng Quốc hội. Cụ thể:
    - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thương binh; Người hưởng chính sách như thương binh; Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến (nếu có);
   - Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 (nếu có), con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (nếu có); con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; con của liệt sỹ; con của thuơng binh; con của người huởng chính sách như thương binh; con của bệnh binh; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
- Giấy xác nhận sinh viên thuộc đối tượng do cơ quan quản lý đối tượng người có công xác nhận;
- Bản sao Giấy khai sinh;
- Bản sao Sổ hộ khẩu.
2
Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;
- Giấy xác nhận khuyết tật do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp hoặc Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo của Ủy ban nhân dân cấp xã cấp hoặc xác nhận trong năm 2021.
3
Sinh viên thuộc diện mồ côi theo khoản 1 điều 5 Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 có độ tuổi từ 16 tuổi đến 22 tuổi
- Giấy xác nhận đối tượng do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp.
- Bản sao chứng thực Sổ hộ khẩu.
4
Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ
- Bản sao Giấy khai sinh của sinh viên;
- Giấy chứng nhận hoặc bản sao sổ hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trong năm 2021;
5
Sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn;
(Nguời dân tộc thiểu số rất ít người bao gồm: La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, Brâu, Ơ Đu)
- Bản sao sổ hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký tạm trú;
- Bản sao Giấy khai sinh của sinh viên.
B. Đối tượng giảm 70% học phí
6
Sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền
- Giấy chứng nhận đối tượng do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp
- Bản sao sổ hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký tạm trú;
+ Bản sao Giấy khai sinh của sinh viên.
C. Đối tượng giảm 50% học phí
7
Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên
Bản sao sổ hưởng trợ cấp hàng tháng của cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp.

2.3 Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên là dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo: 

Hồ sơ gồm có:

- Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập;

- Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo năm 2021 do ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (bản sao có chứng thực);

- Bản sao Giấy khai sinh;

- Bản sao Sổ hộ khẩu.

- Cung cấp số tài khoản của Ngân hàng (Đông Á hoặc Agribank hoặc Nam Á).

2.4 Các xác nhận khác.

- Xác nhận ưu đãi giáo dục (theo nghị định 54/2006/NĐ-CP ngày 26/05/2006 của Thủ tướng chính phủ Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng).

- Giấy xác nhận vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội (Mẫu số: 01/TDSV, 05/TDSV kèm theo quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/09/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên). Sinh viên đăng ký online theo link https://ou.edu.vn/vay-tin-dung/

2.5 Sau thời gian nêu trên sinh viên liên hệ trực tiếp Phòng Công tác sinh viên (P.003) - 97 Võ Văn Tần để được tư vấn học bổng và chế độ chính sách. 

2.6 Các thông tin liên quan đến Tân sinh viên: 

Sinh viên tham khảo thông tin theo đường link sau: www.ou.edu.vn vào mục Sinh Viên:

 1. Công tác sinh viên: tìm hiểu các thông tin liên quan đến Phòng công tác sinh viên và các hỗ trợ của Phòng.
 2. Thông báo sinh viên: toàn bộ các thông báo của Trường đối với sinh viên.
 3. Hệ thống thông tin sinh viên: cổng thông tin giúp sinh viên tra cứu các thông tin có liên quan đến bản thân. Các hệ thống đăng ký trực tuyến.
 4. Cổng thông tin cố vấn học tập: giúp sinh viên đặt câu hỏi và nhận các giải đáp thắc mắc từ cố vấn học tập.
 5. Cổng thông tin việc làm: cung cấp thông tin việc làm toàn thời gian và bán thời gian cho sinh viên.
 6. Quy trình – Biểu mẫu: cung cấp các biểu mẫu chung và thường xuyên.
 7. Học bổng: cung cấp các thông tin về học bổng cho sinh viên.
 8. Miễn giảm học phí: cung cấp các thông tin về chế độ miễn giảm học phí cho sinh viên.
 9. Chương trình rèn luyện online: hệ thống đánh giá rèn luyện sinh viên thông qua các hoạt động sinh viên đã tham gia.
 10. Kỷ yếu sinh viên tốt nghiệp: dành cho sinh viên khi tốt nghiệp cập nhật thông tin và kết nối với Trường.
 11. Nhà trọ: hướng dẫn nhà trọ và các thông tin về nhà trọ cho sinh viên.

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
(Mọi chi tiết sinh viên vui lòng liên hệ số điện thoại: 0283.9302146 hoặc 0283.9300077)
Email:osa@ou.edu.vn