Hướng dẫn Tân SV nộp hồ sơ xét miễn giảm môn học năm 2022

CM_Bài viết con
HƯỚNG DẪN
Tân sinh viên nộp hồ sơ xét miễn giảm môn học
(Tiếng Anh không chuyên, Ngoại ngữ hai, Tin học đại cương và môn học khác)
 
1. CÁC CHỨNG CHỈ, BẢNG ĐIỂM XÉT MIỄN, GIẢM MÔN HỌC
1.1 TIẾNG ANH KHÔNG CHUYÊN
Sinh viên có một trong các chứng chỉ sau đây được xét miễn các môn học tiếng Anh không chuyên:
TOEIC
TOEFL ITP
TOEFL iBT
IELTS
Cambridge English Language Assessment
Xét miễn
>=675
>=520
>=90
>=6.0
(không môn nào dưới 5)
FCE Grade A
(từ 180 đến 190 điểm)
- Tiếng Anh căn bản 1 ,2, 3, 4, 5;
- Tiếng Anh nâng cao 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
- Kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu ra bậc 4/6.
>=650
>=510
>=87
>=5.5
(không môn nào dưới 5)
FCE Grade B                         
(từ 173 đến 179 điểm)
- - Tiếng Anh căn bản 1, 2, 3, 4, 5;
Tiếng Anh nâng cao 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
>=625
>= 500
>=80
>=5.5
(không môn nào dưới 4.5)
- Tiếng Anh căn bản 1, 2, 3, 4, 5;
- Tiếng Anh nâng cao 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
>=585
>=490
>=65
>=5.0
(không môn nào dưới 5)
FCE Grade C
(từ 160 đến 172 điểm)
PET Pass with Distinction (từ 160 đến 170 điểm)                  
- Tiếng Anh căn bản 1, 2, 3, 4, 5;
- Tiếng Anh nâng cao 1, 2, 3, 4, 5, 6.
>=575
>=475
>=55
>=5.0
(không môn nào dưới 4.5)
FCE level B1 (từ 140 đến 159 điểm)
PET Pass with Merit
(từ 153 đến 159 điểm)
KET Pass with Distinction
(từ 140 đến 150 điểm)
- Tiếng Anh căn bản 1, 2, 3, 4, 5;
- Tiếng Anh nâng cao 1, 2, 3, 4, 5;
- Kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu ra bậc 3/6.

Các chứng chỉ quốc tế tiếng Anh do các tổ chức liệt kê dưới đây cấp:

+ Viện Khảo thí giáo dục Hoa Kỳ - Educational Testing service (ETS) hoặc đơn vị được ETS ủy nhiệm (đối với các chứng chỉ TOEIC, TOEFL ITP, TOEFL iBT); 

+ British Council, IDP Education Australia (đối với chứng chỉ IELTS);

+ Cambridge Assessment English (đối với các chứng chỉ KET, PET, FCE, CAE, CPE);

Các chứng chỉ còn trong thời hạn hai năm kể từ ngày cấp đến ngày xét miễn.

1.2 NGOẠI NGỮ HAI (áp dụng cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn, Đông Nam Á học) 

Sinh viên đáp ứng các điều kiện dưới đây được xét miễn ngoại ngữ hai:

- Đã có các chứng chỉ tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Hàn (còn trong thời hạn 2 năm kể từ ngày thi), tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung, tiếng Nga, tiếng Đức (không tính thời hạn chứng chỉ)  như liệt kê dưới đây:

STT
Ngoại ngữ hai
Chứng chỉ
Nơi cấp
Xét miễn
  1.  
Anh
Chứng chỉ TOEIC >=575
ETS hoặc đơn vị được ETS ủy nhiệm
Miễn Tiếng Anh nâng cao 1, 2, 3, 4, 5
TOEFL ITP >=475
TOEFL iBT>=55
IELTS >=5.0 (Không có môn nào dưới 4.5)
British Council, IDP Education Australia
FCE level B1 (từ 140 đến 159 điểm)
PET Pass with Merit
(từ 153 đến 159 điểm)
KET Pass with Distinction
(từ 140 đến 150 điểm)
Cambridge English Language Assessment
  1.  
Pháp
Chứng chỉ năng lực tiếng Pháp – DELF trình độ B1
Bộ Giáo dục quốc gia Pháp cấp
Tiếng Pháp 1, 2, 3, 4, 5. 
  1.  
Nhật
Chứng chỉ năng lực tiếng Nhật JLPT cấp độ N4
Hiệp hội hỗ trợ quốc tế Nhật Bản và Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản
Tiếng Nhật 1, 2, 3, 4, 5
Chứng chỉ NAT TEST cấp độ 4
Ban tổ chức thi tiếng Nhật Nat-Test tại Nhật Bản (Senmon Kyouiku Publishing Co.Ltd)
  1.  
Hàn
Chứng chỉ năng lực Tiếng Hàn – TOPIK II độ 3
Viện giáo dục Quốc tế  Quốc gia Hàn Quốc
Tiếng Hàn 1, 2, 3, 4, 5
  1.  
Tây Ban Nha
Chứng chỉ năng lực tiếng Tây Ban nha D.E.L.E trình độ B1
Viện Cervantes
Tiếng Tây Ban Nha 1, 2, 3, 4, 5
  1.  
Trung
Chứng chỉ năng lực Hán ngữ HSK cấp độ 3
Chứng chỉ năng lực Hoa ngữ TOCFL cấp độ 3
HANBAN Quốc gia/ Tổng bộ Viện Khổng tử
Bộ Giáo dục Đài Loan
Tiếng Trung Quốc 1, 2, 3, 4, 5
  1.  
Nga
ТРКИ-1 (TRKI-1)
Certificate Level 1
Phân viện Puskin
Tiếng Nga 1, 2, 3, 4, 5
  1.  
Đức
Chứng chỉ Goethe-Zertifikat B1
Viện Goethe
Tiếng Đức 1, 2, 3, 4, 5

 

- Đã hoặc đang học tại các trường đại học, cao đẳng và hoàn thành chương trình học các môn ngoại ngữ hai với số tín chỉ lớn hơn hoặc bằng số tín chỉ chương trình ngoại ngữ hai tại trường, có điểm đạt từ từ 5,0 (theo thang điểm 10) trở lên.

- Đã tốt nghiệp trình độ từ cao đẳng trở lên các ngành ngôn ngữ/ sư phạm Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức, Nhật, Hàn.

1.3 TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG

Sinh viên đạt chuẩn đầu ra Tin học khi đạt điểm môn Tin học đại cương từ 5,0 (theo thang điểm 10) trở lên.

Những sinh viên đã có một trong các văn bằng, chứng chỉ tin học liệt kê dưới đây sẽ được miễn học môn Tin học đại cương:

a. Tốt nghiệp đại học, cao đẳng hoặc trung cấp các nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin ở trong nước hoặc nước ngoài; các bằng tốt nghiệp ở nước ngoài phải được Cục Quản lý chất lượng – Bộ giáo dục và Đào tạo công nhận.

b. Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin trình độ cơ bản do các đơn vị được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép cấp;

c. Chứng chỉ IC3 (The Internet and Computing Core Certification) phiên bản GS4 (Global Standard 4) trở lên;

d. Chứng chỉ MOS (Microsoft Office Specialist) phiên bản 2010 trở lên và được xét 1 trong 3 cấp độ sau:

Cấp độ
Số lượng chứng chỉ phải nộp
Chứng chỉ xét miễn giảm
Master
1
MOS Master
Expert
2
Word Expert và Excel Expert
Specialist
3
Word Specialist (hoặc Word Expert)
Excel Specialist (hoặc Excel Expert)
Power Point Specialist

1.4 GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Sinh viên đã có chứng chỉ GDTC hoặc bảng điểm đã hoàn thành môn học GDTC có số tín chỉ đào tạo lớn hơn hoặc bằng số tín chỉ của môn GDTC trong CTĐT của Trường

1.5 GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

- Sinh viên có giấy chứng nhận sĩ quan dự bị hoặc bằng tốt nghiệp do các trường quân đội, công an cấp;

- Sinh viên đã có chứng chỉ GDQP&AN trình độ đại học;

- Sinh viên là người nước ngoài.

1.6 CÁC MÔN HỌC KHÁC TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Bảng điểm in theo từng học kỳ hoặc Đề cương môn học (nếu có yêu cầu) do cơ sở đào tạo sinh viên từng học cấp.

2. HỒ SƠ XIN MIỄN, GIẢM MÔN HỌC : 

a. Đơn xin miễn môn học (phát tại Phòng Quản lý đào tạo hoặc tải về từ trang thông tin điện tử http://www.ou.edu.vn, chuyên trang Phòng Quản lý đào tạo, chuyên mục Các văn bản, biểu mẫu)

b. Bảng điểm in theo từng học kỳ hoặc Đề cương môn học (nếu có yêu cầu) do cơ sở đào tạo sinh viên từng học cấp hoặc các chứng chỉ GDQP, GDTC, Ngoại ngữ, Tin học phù hợp với quy định.

<<Quay lại bài chính>>