Lịch tư vấn tuyển sinh năm 2022

Quý Phụ huynh, học sinh xem Chương trình trực tiếp Tư vấn tuyển sinh năm 2022: ở đây

Buổi 1: Bạo hành trẻ em - Chúng ta làm được gì?

Buổi 2: Chọn ngành Kinh tế - Ngành học triển vọng tương lai

Buổi 3: Giới thiệu chung Khoa Xây dựng

Buổi 4: Giới thiệu chung Khoa Công nghệ thông tin

Buổi 5: Giới thiệu chung Khoa Ngoại ngữ

Buổi 6: Công nghệ sinh học - Một phần không thể thiếu trong cuộc sống

Buổi 7: Giới thiệu chung các ngành Khoa Xã hội học - Công tác xã hội - Đông Nam á

Buổi 8: Tọa đàm "Từ kiến thức xã hội học đến thị trường lao động"

Buổi 9: Giới thiệu chung khoa Tài chính ngân hàng

Buổi 10: Giới thiệu chung khoa Quản trị kinh doanh