Minh chứng để hưởng chế độ ưu tiên trong tuyển sinh THPT

CM_Bài viết con
HƯỚNG DẪN
Chuẩn bị các minh chứng để hưởng chế độ ưu tiên trong tuyển sinh
1. Đối tượng ưu tiên
Đối tượng
Đối tượng ưu tiên
Các minh chứng
01
Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú (trong thời gian học THPT hoặc trung cấp) trên 18 tháng tại khu vực 1 (KV1)
- Giấy khai sinh có ghi rõ dân tộc thuộc dân tộc thiểu số;
- Sổ hộ khẩu thường trú hoặc giấy tờ hợp pháp minh chứng thí sinh có hộ khẩu thường trú trên 18 tháng (tính đến ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT) tại Khu vực 1 trong thời gian học THPT
03
Thương binh, bệnh binh, người có “Giấy chứng nhận người được hưởng chính sách như thương binh”
- Thẻ thương binh, bệnh binh
- Quyết định trợ cấp, phụ cấp đối với người có công của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
03
Quân nhân, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong CAND tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 12 tháng trở lên tại KV1
Quyết định cử đi học của cơ quan có thẩm quyền và xác nhận thời gian phục vụ tại KV1 từ 12 tháng trở lên.
03
Quân nhân, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong CAND tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 18 tháng trở lên 
Quyết định cử đi học của cơ quan có thẩm quyền và xác nhận thời gian phục vụ  từ 18 tháng trở lên.
03
Quân nhân, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong CAND đã xuất ngũ, được công nhận hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ theo quy định
Quyết định xuất ngũ; thời gian tối đa được hưởng ưu tiên là 18 tháng tính từ ngày ký quyết định đến ngày đăng ký xét tuyển.
04
+ Thân nhân liệt sĩ;
+ Con thương binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;
+ Con bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;
+ Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 81% trở lên;
+ Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh“ mà người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh“ bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên;
+ Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến;
+ Con của người hoạt động kháng chiến bị dị dạng, dị tật do hậu quả của chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hằng tháng
  • Giấy khai sinh
  • Thẻ thương binh, bệnh binh
  • Quyết định trợ cấp, phụ cấp đối với người có công của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
05
Quân nhân, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong CAND tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ dưới12 tháng ở KV1 và dưới 18 tháng ở khu vực khác.
Quyết định cử đi học của cơ quan có thẩm quyền và xác nhận thời gian phục vụ.
06
Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú ở ngoài khu vực đã quy định thuộc đối tượng 01
Giấy khai sinh có ghi rõ dân tộc thuộc dân tộc thiểu số
06

+ Con thương binh, con bệnh binh, con của người được hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%;

 + Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 81%

- Giấy khai sinh

- Thẻ thương binh, bệnh binh

- Quyết định trợ cấp, phụ cấp đối với người có công của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
07
Người khuyết tật nặng
Giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền

2. Khu vực ưu tiên

Khu vực
Hồ sơ minh chứng
Thí sinh hưởng ưu tiên theo khu vực: KV1; KV2-NT; KV2
- Bản sao Học bạ;
- Bản sao Hộ khẩu