Thông báo đăng ký kiểm tra đợt bổ sung - Kỳ thi đầu vào Tiếng Anh đối với Tân sinh viên khóa 2022

Thông tin - Tin tức

Phòng Quản lý đào tạo thông báo đăng ký kiểm tra đợt bổ sung - Kỳ thi đầu vào Tiếng Anh đối với Tân sinh viên khóa 2022 theo link tại đây. Trường hợp đã tham gia thi trước đó, SV không điền mẫu này.

Thời gian đăng ký: đến hết 17h ngày 05/10/2022.

Mọi thắc mắc liên hệ: 1800 5858 84, Email: quanlydaotao@ou.edu.vn

Phòng Quản lý đào tạo - Trường ĐH Mở Tp.HCM