Thông báo KẾT QUẢ ưu tiên xét tuyển Học sinh Giỏi, Ưu tiên xét tuyển học bạ có CC ngoại ngữ và Đủ điều kiện về điểm theo kết quả học tập THPT (Học bạ)

THÔNG BÁO
Kết quả Ưu tiên xét tuyển Học sinh Giỏi, 
Học sinh có Bằng tú tài Quốc tế (IB), Chứng chỉ SAT, A-Level, 
Học sinh có Chứng chỉ ngoại ngữ và 
Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (Học bạ)

Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kết quả xét tuyển theo Phương thức ưu tiên xét tuyển Học sinh Giỏi, Ưu tiên xét tuyển Chứng chỉ ngoại ngữ và xét tuyển kết quả học tập 3 năm THPT (Học bạ) như sau: 

Thí sinh tra cứu: tại đây

Lưu ý: 
- Loại học bổng: Là loại học bổng Tân sinh viên được nhận học bổng sau khi làm thủ tục nhập học.

Loại học bổng Chú thích
TK_NGANH Học bổng Thủ khoa ngành tuyển sinh theo Quy định của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.
-    Học bổng toàn phần suốt 4 năm học, riêng năm nhất được nhận 150% học phí
4NAM Học bổng học sinh Giỏi: Học bổng toàn phần suốt 4 năm học
1NAM Học bổng học sinh Giỏi: Học bổng toàn phần năm học đầu tiên
100%HK1 Học bổng Khuyến khích học tập:  100% học kỳ 1 năm nhất
70%HK1 Học bổng Khuyến khích học tập:  70% học kỳ 1 năm nhất
50%HK1 Học bổng Khuyến khích học tập:  50% học kỳ 1 năm nhất

 

Kết quả xét tuyển theo kết quả học tập THPT

TT
Mã ngành
Tên ngành
Điểm trúng tuyển HSG
Điểm trúng tuyển Học bạ
Ghi chú
 
 
1
7220201
Ngôn ngữ Anh
 
x
HSG & CCNN(1)
 
2
7220201C
Ngôn ngữ Anh Chất lượng cao
 
24.0
 
 
3
7220204
Ngôn ngữ Trung Quốc
 
26.25
 
 
4
7220204C
Ngôn ngữ Trung Quốc Chất lượng cao
 
20.0
 
 
5
7220209
Ngôn ngữ Nhật
 
23.75
 
 
6
7220209C
Ngôn ngữ Nhật Chất lượng cao
 
20.0
 
 
7
7220210
Ngôn ngữ Hàn Quốc
 
24.75
 
 
8
7310101
Kinh tế
 
25.4
 
 
9
7340101
Quản trị kinh doanh
 
x
HSG &CCNN(1)
 
10
7340101C
Quản trị kinh doanh Chất lượng cao
 
22.0
 
 
11
7340115
Marketing
26.0
x
 
 
12
7340120
Kinh doanh quốc tế
25.25
x
 
 
13
7510605
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
26.3
x
 
 
14
7810101
Du lịch
 
25.75
 
 
15
7340201
Tài chính - Ngân hàng
 
26.5
 
 
16
7340201C
Tài chính-Ngân hàng Chất lượng cao
 
20.0
 
 
17
7340301
Kế toán
 
25.75
 
 
18
7340301C
Kế toán Chất lượng cao
 
20
 
 
19
7340302
Kiểm toán
 
25.35
 
 
20
7340404
Quản trị nhân lực
 
x
HSG -CCNN(1)
 
21
7340405
Hệ thống thông tin quản lý
 
22.75
 
 
22
7380101
Luật *
 
23.9
 
 
23
7380107
Luật kinh tế *
 
24.8
 
 
24
7380107C
Luật kinh tế Chất lượng cao
 
21.25
 
 
25
7420201
Công nghệ sinh học
 
18.0
 
 
26
7420201C
Công nghệ sinh học Chất lượng cao
 
18.0
 
 
27
7540101
Công nghệ thực phẩm
 
23.0
 
 
28
7480101
Khoa học máy tính
 
22.75
 
 
29
7480101C
Khoa học máy tính Chất lượng cao
 
20.0
 
 
30
7480201
Công nghệ thông tin
 
25.25
 
 
31
7510102
CNKT công trình xây dựng
 
20.0
 
 
32
7510102C
CNKT công trình xây dựng Chất lượng cao
 
20.0
 
 
33
7580302
Quản lý xây dựng
 
20.0
 
 
34
7310620
Đông Nam á học
 
18.0
 
 
35
7310301
Xã hội học
 
18.0
 
 
36
7760101
Công tác xã hội
 
18.0
 
 

Ghi chú:
- Các ngành nhận tất cả Học sinh Giỏi và thí sinh ưu tiên xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ đủ điều kiện (trừ ngành Marketing, Kinh doanh quốc tế, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng theo mức điểm HSG ở trên). 
- (1): Nhận toàn bộ Học sinh Giỏi và học sinh ưu tiên xét tuyển có Chứng chỉ ngoại ngữ.
- Đối với các ngành có điểm thành phần nhân hệ số: Điểm chuẩn được quy về hệ điểm 30. Điểm xét tuyển được làm tròn 2 chữ số thập phân.

- Các ngành Marketing, Kinh doanh quốc tế, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng: Chỉ xét học sinh Giỏi với điểm trúng tuyển như trên.
- Các ngành Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin, CTKT công trình xây dựng, Quản lý xây dựng: Toán nhân hệ số 2.
- Ngành ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung Quốc, ngôn ngữ Nhật, ngôn ngữ Hàn Quốc: Ngoại ngữ nhân hệ số 2.
- Điểm trúng tuyển ngành Luật, Luật kinh tế: tổ hợp Văn, Sử, Địa cao hơn 1.5 điểm.
- Các ngành Chất lượng cao Luật kinh tế, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Hàn Quốc,Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Kế toán: Ngoại ngữ hệ số 2.
- Ngành CNKT công trình xây dựng và Khoa học máy tính Chất lượng cao: Toán nhân hệ số 2.

Hội đồng tuyển sinh - Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh