Thông báo Tuyển thẳng và Ưu tiên xét tuyển năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc tuyển thẳng, Ưu tiên xét tuyển Đại học năm 2021
Kỳ tuyển sinh Đại học chính quy năm 2021

1. Đối tượng tuyển thẳng và Ưu tiên tuyển thẳng

1.1  Đối tượng tuyển thẳng:  Thí sinh đã tốt nghiệp THPT thuộc các đối tượng sau được tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy:

a) Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học phổ thông;

b) Người đã trúng tuyển vào trường các năm 2018; 2019; 2020 nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học ở một trường lớp chính quy dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về sức khoẻ, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ thì được xem xét nhận vào học.

c) Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế đã tốt nghiệp THPT thì được xét tuyển thẳng vào ĐH theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi của thí sinh.

d) Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp THPT được xét tuyển thẳng vào ĐH theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi mà thí sinh đã đoạt giải.

đ) Đối với thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định: Căn cứ vào kết quả học tập THPT của học sinh (học bạ), tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành đào tạo để xem xét, quyết định cho vào học.

e) Đối với thí sinh là người nước ngoài, có nguyện vọng học tại trường: Căn cứ kết quả học tập THPT của học sinh (bảng điểm), kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực tiếng Việt theo quy định của trường để xem xét, quyết định cho vào học.

g) Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ ĐKXT theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo; thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ;

Những thí sinh này phải học bổ sung kiến thức 1 năm học trước khi vào học chính thức.

1.2 Ưu tiên xét tuyển:

Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia và đã tốt nghiệp trung học; nhà trường xem xét, quyết định cho vào học. 

2 Danh mục ngành tuyển thẳng

2.1 Đối với thí sinh đoạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia: Danh mục các ngành Đại học đúng với môn thi học sinh giỏi (HSG) quốc gia.

Phụ lục 1

TT
Tên môn thi
Học sinh Giỏi
Tên ngành đào tạo
Mã ngành
1
Sinh học
Công nghệ sinh học (*)
7420201
2
Tin học
Khoa học máy tính (*)
Công nghệ thông tin (*)
7480101
7480201
3
Tiếng Anh
Ngôn ngữ Anh (*)
7220201
4
Tiếng Trung Quốc
Ngôn ngữ Trung Quốc (*)
7220204
5
Hóa học
Công nghệ thực phẩm (*)
7540101
Ghi chú: - Những ngành có đánh dấu (*) là ngành đúng.

2.2 Đối với thí sinh đoạt giải cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia: Căn cứ vào kết quả dự án, đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật của thí sinh đoạt giải và danh mục các ngành đúng, ngành gần quy định tại Phụ lục 1 của văn bản này, thí sinh sẽ được xem xét tuyển thẳng vào ngành học phù hợp với kết quả dự án hoặc đề tài mà thí sinh đoạt giải.

3. Hồ sơ và thời gian đăng ký: Thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng gửi hồ sơ về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 31/05/2021 (Hướng dẫn 1444/BGDĐT-GDĐH ngày 14/4/2021 của Bộ BGDĐT).

3.1 Đối với xét tuyển thẳng: 

- Hồ sơ của thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng theo quy định tại các điểm a, b, c, d, phần I khoản 1 tại thông báo này gồm:

i)       Phiếu đăng ký tuyển thẳng (Phụ lục 3 kèm theo công văn số: 1444/BGDĐT-GDĐH ngày 14 tháng 4 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

ii)      Ít nhất một trong các bản photocopy sau: chứng nhận là thành viên tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế hoặc chứng nhận là thành viên đội tuyển tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế (có tên trong danh sách của Bộ GDĐT); Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia và giấy chứng nhận các đối tượng ưu tiên tuyển thẳng khác;

iii)    Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6.

Sau khi có thông báo  trúng tuyển  của trường, thí sinh phải  nộp bản chính giấy chứng nhận đoạt giải để xác nhận nhập học trong thời gian quy định (thời gian tính theo dấu bưu điện nếu nộp qua bưu điện bằng thư chuyển phát nhanh).

- Hồ sơ của thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng theo quy định tại điểm đ, e, g, phần I khoản 1 tại thông báo này gồm:

i)        Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (Phụ lục 4 kèm theo công văn số: 1444/BGDĐT-GDĐH ngày 14 tháng 4 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào);

ii)      Bản photocopy học bạ 3 năm học THPT;

iii)    Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6;

iv)     Giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định (đối với thí sinh theo quy định tại điểm đ);

v)      Bản photocopy hộ khẩu thường trú (đối với thí sinh theo quy định tại điểm g);

3.1 Đối với Ưu tiên xét tuyển

Thí sinh thuộc diện quy định tại các điểm a, b, c, d, phần I khoản 1 theo thông báo nếu không sử dụng quyền xét tuyển thẳng thì phải ĐKDT theo quy định và phải nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển tại sở GDĐT trước ngày 30/05/2021.

Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển gồm:

i)  Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (Phụ lục 5 kèm theo công văn số: 1444/BGDĐT-GDĐH ngày 14 tháng 4 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo);  

ii) Ít nhất một trong các bản photocopy sau: Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia, quốc tế.

 4 Lệ phí xét tuyển: Lệ phí tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng và đăng ký xét tuyển thẳng là 25.000đ /thí sinh/hồ sơ

Trân trọng./.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐHCQ 2021

Phụ lục đính kèm:

Phụ luc 3

Phụ lục 4

Phụ lục 5