Thông báo về thời gian công bố kết quả tuyển sinh và thủ tục nhập học

THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN CÔNG BỐ KẾT QUẢ TUYỂN SINH VÀ
THỦ TỤC NHẬP HỌC NĂM 2022

Các mốc thời gian thí sinh cần ghi nhớ:

TT

Công việc

Thời gian

Chú ý

1

Thí sinh xác nhận NVXT và nộp lệ phí.

Từ 24/8 đến 31/8/2022

Nộp lệ phí xét tuyển (20.000đ/ 1 NVXT)

Thí sinh xác nhận số lượng, thứ tự NVXT trên Cổng tuyển sinh Bộ GD&ĐT đồng thời nộp lệ phí xét tuyển theo đúng hướng dẫn trên Cổng tuyển sinh Bộ GD&ĐT về tổng số tiền và cách thanh toán.

Lưu ý: Chỉ nộp lệ phí đối với các NVXT theo kết quả thi tốt nghiệp THPT.

2

Trường công bố kết quả trúng tuyển

Trước 17h00, 17/09/2022

Thông báo trên Cổng thông tin tuyển sinh của Trường (https://tuyensinh.ou.edu.vn/) hoặc thí sinh có thể tra cứu trên Cổng thông tin tuyển sinh Bộ GD&ĐT.

3

Thí sinh xác nhận nhập học trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT

Trước 17h00, 30/9/2022

Nếu thí sinh không xác nhận nhập học trong thời hạn quy định thì coi như thí sinh từ chối nhập học và Trường có quyền không tiếp nhận.

4

Thí sinh làm thủ tục nhập học

Ngày 20/9 - đến 17h00, 30/9/2022

Thí sinh trúng tuyển chỉ làm thủ tục nhập học online/trực tuyến và sẽ thông báo hướng dẫn trên Cổng thông tin tuyển sinh (https://tuyensinh.ou.edu.vn/) cần chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, giấy tờ  mà Trường quy định.

- Trường KHÔNG GỬI Giấy báo trúng tuyển cho thí sinh qua đường Bưu điện. Thí sinh tra cứu Giấy báo trúng tuyển trực tuyến trên Website của Trường ĐH Mở Tp.HCM để biết thời hạn và hồ sơ cần thiết làm thủ tục nhập học (Thí sinh muốn nhận giấy báo trúng tuyển bản giấy, vui lòng đăng ký khi nhập học online và sẽ nhận vào tuần lễ sinh hoạt công dân).

5

Thí sinh kiểm tra tiếng Anh đầu vào và tổ chức sinh hoạt công dân

Ngày 27/9 đến 02/10/2022

Nhà trường sẽ có thông báo cụ thể trên Cổng thông tin tuyển sinh Trường (https://tuyensinh.ou.edu.vn/).

6

Khai giảng chính thức Khóa 2022

Ngày 10/10/2022

 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐHCQ - TRƯỜNG ĐH MỞ TP.HCM