Thông báo vv nhận Đợt 2 Hồ sơ đăng ký xét tuyển Đại học bằng thứ 2, Liên thông Cao Đẳng - Đại học, Năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc nhận Đợt 2 hồ sơ đăng ký xét tuyển 
Đại học bằng thứ 2, Liên thông Cao Đẳng - Đại học
hình thức đào tạo chính quy - Năm 2021
 
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc nhận Đợt 2 hồ sơ đăng ký xét tuyển như sau:
1. Thời gian thu nhận hồ sơ: Từ ngày 22/06/2021 đến 19/07/2021Thí sinh tải hồ sơ đăng ký xét tuyển:
- Đại học văn bằng 2: tại đây
- Liên thông Cao Đẳng - Đại học: tại đây
2. Hình thức nộp hồ sơ:
- Nộp trực tiếp tại Trường: Phòng 005, phòng Quản lý Đào tạo, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, số 97, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nộp qua đường bưu điện: Thí sinh gửi hồ sơ theo hình thức chuyển phát nhanh.
Thời gian nhận hồ sơ được tính theo dấu bưu điện.
Địa chỉ nhận: Phòng Quản lý Đào tạo, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, số 97 đường Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
Hotline: 1800 5858 84
3. Lệ phí xét tuyển: 25.000đồng/hồ sơ
Lưu ý: Thí sinh có hồ sơ xét tuyển không hợp lệ sẽ không hoàn lại lệ phí xét tuyển.
 
Hội đồng tuyển sinh - Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh