Thông báo về việc không tổ chức mở lớp tuyển sinh Đại học bằng thứ 2 - Liên thông Cao đẳng lên Đại học chính quy năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc không tổ chức mở lớp tuyển sinh đại học chính quy năm 2022
Đại học bằng thứ 2 - Liên thông Cao đẳng lên Đại học

 

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non;

Căn cứ Quyết định số 1793/QĐ-ĐHM ngày 12/7/2022 của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Đề án tuyển sinh đại học năm 2022;

Căn cứ Thông báo số 1232/TB-ĐHM ngày 13/7/2022 của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh về việc tuyển sinh đào tạo trình độ đại học với đối tượng tốt nghiệp đại học (đại học bằng thứ 2), hình thức đào tạo chính quy năm 2022;

Căn cứ Thông báo số 1233/TB-ĐHM ngày 13/7/2022 của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh về việc tuyển sinh trình độ đại học với đối tượng tốt nghiệp cao đẳng (liên thông cao đẳng – đại học), hình thức đào tạo chính quy năm 2022;

Căn cứ Kết luận của Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 tại phiên họp ngày 11/10/2022.

Căn cứ theo số lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học Bằng thứ 2 và Liên thông Cao đẳng – Đại học chính quy năm 2022. Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo không mở lớp tất cả các ngành tuyển sinh đại học bằng thứ 2 và liên thông cao đẳng – đại học (do số lượng hồ sơ đăng ký không đủ số lượng để mở lớp đào tạo). Học viên sẽ được hoàn trả hồ sơ và lệ phí xét tuyển tại phòng Quản lý đào tạo (005) - 97 Võ Văn Tần, Quận 3, TP.HCM từ ngày 17/10/2022.

Học viên có thể đăng ký học chương trình Vừa làm vừa học hoặc chương trình đào tạo từ xa của Trường tại Trung tâm đào tạo từ xa.

Trân trọng./.