Thông báo về việc sử dụng kết quả quy đổi chứng chỉ Ngoại ngữ thành điểm xét tuyển môn Ngoại ngữ trong tuyển sinh đại học chính quy năm 2023

THÔNG BÁO
Về việc sử dụng kết quả quy đổi chứng chỉ Ngoại ngữ thành điểm xét tuyển môn Ngoại ngữ trong tuyển sinh đại học chính quy năm 2023
 

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc sử dụng kết quả quy đổi chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế thành điểm xét tuyển môn Ngoại ngữ trong tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 như sau:

        1. Đối tượng áp dụng.

Áp dụng đối với thí sinh xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2023 vào Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng phương thức xét tuyển từ kết quả Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023.

     2. Mức quy đổi xét tuyển môn Ngoại ngữ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Nhật

Điểm quy đổi

IELTS

TOEFL iBT

TOEFL ITP

HSK cấp độ 3

HSK cấp độ 4

TOCFL cấp độ 3

TOCFL cấp độ 4

JLPT cấp độ N3

>=6.0

>=71

>=545

>=180

>=125

>=161

10.0

5.5

69-70

525-544

261-300

114-124

141-160

9.0

5.0

61-68

500-524

221-260

104-113

121-140

8.0

4.5

53-60

475-499

180-220

94-103

95-120

7.0

       3. Đăng ký quy đổi điểm xét tuyển môn Ngoại ngữ.

Hình thức đăng ký: Thí sinh nộp trực tiếp hoặc qua đường chuyển phát nhanh từ ngày 12/07 đến 25/07/2023.

Địa điểm: Phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hồ sơ gồm có:

      + Bản sao chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế;

      + Bản sao CCCD (phải trùng khớp với số CCCD được sử dụng đăng ký xét tuyển tại Cổng tuyển sinh của BGD&ĐT).

       4. Một số quy định khác.

     - Thời gian các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế còn hiệu lực trong thời hạn 02 năm (tính từ thời điểm dự thi đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển).

     - Trường sẽ quy đổi điểm Ngoại ngữ sẽ có lợi nhất cho thí sinh. Trường hợp thí sinh có điểm ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 cao hơn điểm quy đổi ngoại ngữ trong mục 2 của thông báo này Trường sẽ không quy đổi điểm.

     - Thí sinh trúng tuyển vào Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 có sử dụng chứng chỉ để quy đổi điểm xét tuyển môn Ngoại ngữ được nhà Trường thực hiện xác minh tính hợp pháp của chứng chỉ. Trường hợp chứng chỉ không hợp lệ, kết quả trúng tuyển của thí sinh sẽ bị hủy bỏ theo quy chế hiện hành.

Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Hotline: 1800 5858 84, Cổng thông tin tuyển sinh Trường https://tuyensinh.ou.edu.vn.

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo./.