Thông báo về việc tổ chức kiểm tra trình độ tiếng Anh - Tin học đầu vào cho tân sinh viên khóa 2021

Thông tin - Tin tức
THÔNG BÁO
VỀ VIỆC TỔ CHỨC KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH - TIN HỌC ĐẦU VÀO CHO TÂN SINH VIÊN KHÓA 2021

 

     Do ảnh hưởng của dịch Covid-19,  Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi là Trường) sẽ tổ chức kiểm tra trình độ tiếng Anh và Tin học đầu vào cho tân sinh viên khóa 2021 theo hình thức trực tuyến. Tân sinh viên cần tham gia đầy đủ các kỳ thi đầu vào để được xếp lớp tiếng Anh và Tin học phù hợp với năng lực cá nhân. Thông tin chi tiết liên quan đến kỳ thi như sau:

1. KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ, XẾP LỚP TIẾNG ANH KHÔNG CHUYÊN

a. Đối tượng: sinh viên chương trình đại trà và chương trình chất lượng cao của tất cả các ngành (trừ sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Hàn Quốc).

b. Mục tiêu: khảo sát trình độ và xếp lớp tiếng Anh không chuyên phù hợp với năng lực của sinh viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

c. Thời gian kiểm tra:

Đợt thi
Đối tượng
Ngày kiểm tra
1
Tân sinh viên trúng tuyển theo hình thức xét tuyển kết quả học tập THPT và ưu tiên xét tuyển (đã hoàn tất thủ tục nhập học online trước 17g00 ngày 04/8; đã có tài khoản mail trường cấp)
15-16/9/2021
2
- Tân sinh viên trúng tuyển theo hình thức xét tuyển điểm tốt nghiệp THPT 2021
- Tân sinh viên trúng tuyển theo hình thức xét tuyển kết quả học tập THPT (Tốt nghiệp THPT đợt 2 và đặc cách xét tốt nghiệp).
20-22/9/2021

d. Cấu trúc của bài kiểm tra: Gồm 4 bài Test, thời gian làm bài 70 phút.

- Test 1: 20 câu nghe

- Test 2: 40 câu trắc nghiệm

- Test 3: 40 câu trắc nghiệm

- Test 4: 40 câu trắc nghiệm

đ. Cách thức làm bài kiểm tra: Sinh viên làm bài kiểm tra trên máy tính.

2. KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH CHUYÊN NGỮ

a. Đối tượng: sinh viên chương trình đại trà và chương trình chất lượng cao ngành Ngôn ngữ Anh

b. Mục tiêu: Khảo sát trình độ tiếng Anh của tân sinh viên làm cơ sở điều chỉnh công tác giảng dạy, rà soát chương trình đào tạo và tổ chức đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra.

c. Thời gian kiểm tra: 26/9/2021

d. Cấu trúc của bài kiểm tra: Gồm 2 phần, thời gian làm bài  90 phút. Dạng thức tương tự bài thi TOEFL PBT

- Phần 1- Ngữ pháp (Grammar and Written Expression): 40 câu trắc nghiệm

- Phần 2- Đọc hiểu (Reading Comprehension): 50 câu trắc nghiệm

đ. Cách thức làm bài kiểm tra: Sinh viên làm bài trên máy tính.

3. KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ, XẾP LỚP TIN HỌC KHÔNG CHUYÊN 

a. Đối tượng: Sinh viên chương trình đại trà và chương trình chất lượng cao tất cả các ngành (trừ ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin quản lý).

b. Mục tiêu: xếp lớp Tin học không chuyên phù hợp với trình độ.

c. Thời gian kiểm tra: 

Đợt thi
Đối tượng
Ngày thi
1
Tân sinh viên trúng tuyển theo hình thức xét tuyển kết quả học tập THPT và ưu tiên xét tuyển (đã hoàn tất thủ tục nhập học online trước 17g00 ngày 04/8; đã có tài khoản mail trường cấp)
17-18/9/2021
2
- Tân sinh viên trúng tuyển theo hình thức xét tuyển điểm tốt nghiệp THPT 2021
- Tân sinh viên trúng tuyển theo hình thức xét tuyển kết quả học tập THPT (Tốt nghiệp THPT đợt 2 và đặc cách xét tốt nghiệp).
23-25/9/2021

d. Cấu trúc của bài kiểm tra: Gồm 2 bài Test

- Phần 1: Kiến thức về máy tính: 30 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 30 phút

- Phần 2: Kỹ năng gõ bàn phím 200 từ tiếng Việt: thực hành trên máy, thời gian làm bài 15 phút.

đ. Cách thức làm bài kiểm tra: Sinh viên làm bài kiểm tra trên máy tính.

4. CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM TRA VÀ XẾP LỚP: Trường công bố kết quả kiểm tra và xếp lớp vào tháng 10/2021.

5. LỊCH KIỂM TRA, HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC THAM GIA KIỂM TRA VÀ TRA CỨU KẾT QUẢ: Sinh viên xem thông tin tại trang http://tuyensinh.ou.edu.vn từ ngày 10/9/2021.

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo./.