Thông báo (Cập nhật) v/v tiếp nhận Tân sinh viên khóa 2021 - Đợt 1

THÔNG BÁO (CẬP NHẬT)
V/v TIẾP NHẬN TÂN SINH VIÊN KHÓA 2021 (ĐỢT 1)

- Căn cứ Công văn 3190/BGDĐT-GDĐH ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công tác tuyển sinh 2021 trong tình hình dịch COVID-19.

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi là Trường) thông báo về việc tiếp nhận tân sinh viên khóa 2021 đợt 1 (thay cho các thông báo ngày 13/7/2021 và 27/07/2021), cụ thể như sau:

1. ĐỐI TƯỢNG LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC ĐỢT 1: Thí sinh trúng tuyển theo các phương thức xét tuyển:

- Ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi, điểm tú tài quốc tế IB, chứng chỉ SAT, A-Level;

- Ưu tiên xét tuyển kết quả học tập THPT có chứng chỉ ngoại ngữ;

- Xét tuyển kết quả học tập THPT.

2. ĐỐI VỚI CÁC THÍ SINH ĐÃ TỐT NGHIỆP THPT

- Thời gian hoàn tất học phí: Đến 17h00 ngày 04 tháng 08 năm 2021

- Thời gian hoàn tất hồ sơ nhập học: Trước 17 giờ 00 ngày 20 tháng 08 năm 2021 (tính theo dấu bưu điện).

3. ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 (ngày 6&7 tháng 8) hoặc ĐƯỢC ĐẶC CÁCH XÉT TỐT NGHIỆP NĂM 2021 (theo danh sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Làm thủ tục nhập học trực tuyến và đóng học phí : Từ 26/8 đến trước 17 giờ 00 ngày 30 tháng 08 năm 2021. 

- Thời gian hoàn tất hồ sơ nhập học: Trước 17 giờ 00 ngày 04 tháng 09 năm 2021 (tính theo dấu bưu điện).

- Thí sinh được đặc cách tốt nghiệp nộp đầy đủ hồ sơ, trừ giấy Chứng nhận kết quả thi THPT.

Hotline: 1800 5858 84

HĐTS ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2021