Thông báo v/v xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực trên máy tính.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM THÔNG BÁO
V/v nhận hồ sơ xét tuyển phương thức sử dụng kỳ thi Đánh giá năng lực trên máy tính của Trường Đại học Sài Gòn và Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM (ĐGNL) như sau:

1. Ngưỡng nhận hồ sơ

TT
Ngành/Chương trình
Mã ngành
Điểm sàn
Chỉ tiêu
Tổ hợp môn xét tuyển
A
Chương trình đại trà
1
Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh hệ số 2)
7220201
19
20
Toán, Lý, Anh
2
Kinh tế
7310101
19
18
Toán, Lý, Hoá
Toán, Lý, Anh
Toán, Hoá, Anh
3
Xã hội học
7310301
17
11
Toán, Lý, Anh
4
Đông Nam Á học
7310620
17
14
Toán, Lý, Anh
5
Quản trị kinh doanh
7340101
19
24
Toán, Lý, Hoá
Toán, Lý, Anh
Toán, Hoá, Anh
6
Marketing
7340115
19
12
Toán, Lý, Hoá
Toán, Lý, Anh
Toán, Hoá, Anh
7
Kinh doanh quốc tế
7340120
19
14
Toán, Lý, Hoá
Toán, Lý, Anh
Toán, Hoá, Anh
8
Tài chính Ngân hàng
7340201
19
22
Toán, Lý, Hoá
Toán, Lý, Anh
Toán, Hoá, Anh
9
Kế toán
7340301
19
23
Toán, Lý, Hoá
Toán, Lý, Anh
Toán, Hoá, Anh
10
Kiểm toán
7340302
19
10
Toán, Lý, Hoá
Toán, Lý, Anh
Toán, Hoá, Anh
11
Quản lý công
7340403
19
7
Toán, Lý, Hoá
Toán, Lý, Anh
Toán, Hoá, Anh
12
Quản trị nhân lực
7340404
19
10
Toán, Lý, Hoá
Toán, Lý, Anh
13
Hệ thống thông tin quản lý
7340405
19
16
Toán, Lý, Hoá
Toán, Lý, Anh
Toán, Hoá, Anh
14
Luật
7380101
19
12
Toán, Lý, Hoá
Toán, Lý, Anh
15
Luật kinh tế
7380107
19
17
Toán, Lý, Hoá
Toán, Lý, Anh
16
Công nghệ sinh học
7420201
17
17
Toán, Lý, Sinh
Toán, Hoá, Anh
Toán, Lý, Hoá
Toán, Hoá, Sinh
17
Khoa học máy tính (Toán hệ số 2)
7480101
19
16
Toán, Lý, Hoá
Toán, Lý, Anh
Toán, Hoá, Anh
18
Công nghệ thông tin (Toán hệ số 2)
7480201
19
20
Toán, Lý, Hoá
Toán, Lý, Anh
Toán, Hoá, Anh
19
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Toán hệ số 2)
7510102
17
16
Toán, Lý, Hoá
Toán, Lý, Anh
Toán, Hoá, Anh
20
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
7510605
19
8
Toán, Lý, Hoá
Toán, Lý, Anh
Toán, Hoá, Anh
21
Công nghệ thực phẩm
7540101
19
13
Toán, Lý, Anh
Toán, Hoá, Anh
Toán, Lý, Hoá
Toán, Hoá, Sinh
22
Quản lý xây dựng (Toán hệ số 2)
7580302
17
10
Toán, Lý, Hoá
Toán, Lý, Anh
Toán, Hoá, Anh
23
Công tác xã hội
7760101
17
10
Toán, Lý, Anh
24
Du lịch
7810101
19
8
Toán, Lý, Hoá
Toán, Lý, Anh
25
Tâm lý học
7310401
19
4
Toán, Lý, Anh
26
Khoa học dữ liệu (Toán hệ số 2)
7460108
19
4
Toán, Lý, Hoá
Toán, Lý, Anh
Toán, Hoá, Anh
B
Chương trình Chất lượng cao
1
Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh hệ số 2)
7220201C
19
19
Toán, Lý, Anh
2
Kinh tế (Tiếng Anh hệ số 2)
7310101C
19
8
Toán, Hoá, Anh
Toán, Lý, Anh
3
Quản trị kinh doanh 
(Tiếng Anh hệ số 2)
7340101C
19
27
Toán, Hoá, Anh
Toán, Lý, Anh
4
Tài chính ngân hàng 
(Tiếng Anh hệ số 2)
7340201C
19
20
Toán, Hoá, Anh
Toán, Lý, Anh
5
Kế toán (Tiếng Anh hệ số 2)
7340301C
19
14
Toán, Hoá, Anh
Toán, Lý, Anh
6
Luật kinh tế (Tiếng Anh hệ số 2)
7380107C
19
9
Toán, Hoá, Anh
Toán, Lý, Anh
7
Công nghệ sinh học
7420201C
17
4
Toán, Sinh, Anh
Toán, Hoá, Anh
Toán, Lý, Anh
Toán, Hoá, Sinh
8
Khoa học máy tính (Toán hệ số 2)
7480101C
19
8
Toán, Lý, Hoá
Toán, Lý, Anh
Toán, Hoá, Anh
9
Công nghệ kỹ thuật công trình xây (Toán hệ số 2)
7510102C
17
4
Toán, Lý, Hoá
Toán, Lý, Anh
Toán, Hoá, Anh

Lưu ý: - Ngưỡng điểm nhận đăng ký xét tuyển (điểm sàn đăng ký xét tuyển) được xác định theo từng ngành tuyển sinh: Tổng điểm 3 môn không nhân hệ số, không cộng điểm ưu tiên.

   - Điểm các môn thi trong tổ hợp xét tuyển phải từ 1 trở lên. 

2. Điểm xét tuyển

    - Thí sinh đăng ký một hồ sơ duy nhất (dựa trên CCCD) trên hệ thống xét tuyển của trường ĐH Mở TP.HCM từ 8g30 ngày 21/7 đến hết 17g00 ngày 30/7 tại đây . Mỗi hồ sơ bao gồm 3 nguyện vọng được sắp thứ tự ưu tiên. Nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất. 

   - Thí sinh sử dụng tổ hợp 3 môn trong kỳ thi ĐGNL để xét tuyển.  Thí sinh tham khảo các tổ hợp xét tuyển, hệ số các môn thi trong tổ hợp: <ở đây>

   - Đồng thờithí sinh đăng ký xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và đào tạo: cùng số nguyện vọng, cùng ngành xét tuyển. Trường hợp thí sinh không đăng ký nguyện vọng trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT (nguyện vọng có cùng ngành xét tuyển) xem như thí sinh từ chối kết quả xét tuyển.

   - Thí sinh chỉ trúng tuyển 1 nguyện vọng cao nhất theo thứ tự đăng ký trên hệ thống xét tuyển của trường.

     3. Thời gian công bố kết quả: Trước 17g00 ngày 22/8/2023

TRƯỜNG ĐH MỞ TP.HCM