Thông báo Ưu tiên xét tuyển thẳng học sinh Giỏi các trường THPT 2020

 THÔNG BÁO 

Về việc xét tuyển thẳng học sinh Giỏi các trường Trung học Phổ thông năm 2020

(Hình thức xét tuyển dựa vào Kết quả thi THPT Quốc gia 2020 theo lịch xét tuyển của Bộ GD&ĐT và xét tuyển nước ngoài sẽ có thông báo sau)

Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc xét tuyển thẳng học sinh Giỏi các trường Trung học Phổ thông (THPT) trong kỳ thi tuyển sinh Đại học năm 2020 như sau:

1. Đối tượng

- Học sinh Giỏi các trường THPT chuyên, năng khiếu trực thuộc trường đại học, trực thuộc tỉnh thành phố trên toàn quốc.

- Học sinh Giỏi các trường THPT ngoài các trường chuyên, năng khiếu trên toàn quốc.

2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

3. Điều kiện đăng ký:

- Tốt nghiệp THPT năm 2020;

- Có hạnh kiểm tốt 2 năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12;

- Kết quả học lực 2 năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt loại giỏi

Điểm trung bình (TB) của các môn học của 2 năm học lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 trong tổ hợp xét tuyển không nhỏ hơn 7,0.

- Điểm trung bình chung môn học được xác định như sau:

Điểm TB chung môn học = å (ĐTB môn học 5 học kỳ)/5

Trong đó: 

+       ĐTBMi: Điểm trung bình Môn học i (i từ 1 đến 3) trong tổ hợp xét tuyển, được làm tròn đến 02 chữ số thập phân;

+       ĐTB môn học 5 học kỳ bao gồm: Học kỳ 1, học kỳ 2 năm lớp 10; Học kỳ 1, học kỳ 2 năm lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12.

Ví dụ: Điểm xét tuyển 05 học kỳ của thí sinh thuộc trường THPT, tổ hợp môn xét tuyển Toán, Văn, Anh.

Môn

ĐTBM Học kì 1 Lớp 10

ĐTBM Học kì 2 Lớp 10

ĐTBM Học kì 1 Lớp 11

ĐTBM Học kì 2 Lớp 11

ĐTBM Học kì 1 Lớp 12

ĐTB 05HK

Toán

7,8

7,9

7,9

8,0

8,1

7,94

Văn

7,0

7,3

7,4

7,5

7,6

7,36

Anh

8,0

8,3

7,9

8,0

8,3

8,10

+       ĐTBM1 (Môn Toán) = (7,8+7,9+7,9+8,0+8,1)/5 = 7,94, tương tự cho Văn, Anh.

3. Chỉ tiêu và Ngành đăng ký xét tuyển: 

Thí sinh được Đăng ký xét tuyển tối đa 02 nguyện vọng và sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).

- Chỉ tiêu và ngành xét tuyển vui lòng xem tại mục 9, thông báo xét tuyển kết quả học bạ THPT >> tại đây

4. Cách thức và thời gian nộp hồ sơ xét tuyển:

- Thí sinh xem hướng dẫn và nộp hồ sơ trực tuyến tại trang web tuyensinh.ou.edu.vn từ ngày 11/05 đến 17h00 ngày 30/06/2020.

- Công bố danh sách đủ điều kiện nhập học: ngày 15/07/2020

- Thí sinh trúng tuyển dự kiến nhập học từ ngày 03 đến hết 08/09/2020.

5. Học bổng:

(1)     Học sinh Giỏi các trường THPT chuyên, năng khiếu trong kỳ thi tuyển sinh Đại học năm 2020. Trường hợp trúng tuyển nhập học sẽ được nhận học bổng toàn phần 04 năm chính khóa theo quy định của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

(2) Học sinh Giỏi ngoài các trường THPT chuyên, năng khiếu trong kỳ thi tuyển sinh Đại học năm 2020: Trường hợp trúng tuyển nhập học sẽ được nhận cơ hội nhận học bổng toàn phần 04 năm chính khóa trong trường hợp đối tượng (1) nhập học không đủ chỉ tiêu hoặc nhận học bổng toàn phần 01 năm chính khóa theo quy định của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

 HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐH MỞ TP.HCM