Thông tin các loại tài khoản Văn bằng 2, Liên thông CĐ-ĐH, Khóa 2021

Thông tin các loại tài khoản cho Học viên - Khóa 2021

- Sinh viên Thời gian đăng nhập: Bắt đầu từ ngày: 01/10/2021
- Dự kiến bắt đầu thời gian học kỳ 1: 18/10/2021

- Tài khoản Học viên thực hiện đăng nhập để kiểm tra hoạt động của tài khoản và thường xuyên theo dõi và sử dụng các loại tài khoản này để kịp thời cập nhật những thông tin liên quan đến học tập và thời khóa biểu

1.TÀI KHOẢN SINH VIÊN (HCMCOU-SSO)
- Tài khoản sinh viên sử dụng chung cho các hệ thống sis.ou.edu.vntienichsv.ou.edu.vn và lms.ou.edu.vn.

- Sinh viên dùng tài khoản này để sử dụng các dịch vụ, tiện ích nhà Trường cung cấp: Xem điểm thi, lịch thi, thời khóa biểu cá nhân, học online (LMS), thư viện điện tử,... Tài khoản này sẽ tồn tại kể cả sau khi sinh viên đã tốt nghiệp

 • Tên tài khoản: <Mã số sinh viên>
 • Mật khẩu: <Số điện thoại>

Ví dụ: Sinh viên có Mã số sinh viên 2161010034 và có số điện thoại là 1800585884 --> Thông tin tài khoản HCMCOU-SSO sẽ là: 

 • Tên tài khoản: 2161010034
 • Mật khẩu: 1800585884

Sinh viên sau khi đăng nhập thành công, phải đổi mật khẩu và bảo quản tài khoản của chính mình.

Sinh viên truy cập https://id.ou.edu.vn để đăng nhập và thực hiện thay đổi mật khẩu.

image-1630601556311.png

image-1630601601848.png

image-1630601650755.png

2. TÀI KHOẢN EMAIL (TRÊN NỀN TẢNG GOOGLE)

Sinh viên sử dụng tài khoản này để sử dụng Email, các thông báo, thông tin từ phía nhà Trường sẽ được gởi đến cho sinh viên thông qua email này và khi có thắc mắc, yêu cầu hỗ trợ, sinh viên phải dùng email này để gởi yêu cầu. Ngoài ra, sinh viên có thể sử dụng tài khoản này để sử dụng các dịch vụ miễn phí do Google cung cấp như Google Meet, Google forms, Google docs,...

 • Địa chỉ Email: <Mã số sinh viên><Tên không dấu>@ou.edu.vn
 • Mật khẩu: <Số điện thoại>

Ví dụ: Sinh viên có Mã số sinh viên 2161010034, tên là Nhân và có số điện thoại là 1800585884 --> Thông tin tài khoản Email sẽ là:

 • Tên tài khoản: 2161010034nhan@ou.edu.vn
 • Mật khẩu: 1800585884

Đăng nhập và sử dụng tài khoản Email qua địa chỉ web: https://gmail.com

- Sinh viên sau khi đăng nhập thành công, phải đổi mật khẩu và bảo quản tài khoản của chính mình.

- Tài khoản Email đã cấp cho sinh viên sẽ bị thu hồi khi sinh viên đã tốt nghiệp.

3.TÀI KHOẢN MICROSOFT

Sinh viên dùng tài khoản này để sử dụng các dịch vụ do Microsoft cung cấp: Office online, Microsoft Teams,... và các dịch vụ miễn phí khác do Microsoft cung cấp.

 • Tài khoản: <Mã số sinh viên><Tên không dấu>@ou.edu.vn
 • Mật khẩu: <Số điện thoại>

Ví dụ: Sinh viên có Mã số sinh viên 2161010034, tên là Nhân và có số điện thoại là 1800585884 --> Thông tin tài khoản Microsoft sẽ là:

 • Tên tài khoản: 2161010034nhan@ou.edu.vn
 • Mật khẩu: 1800585884

Đăng nhập vào tài khoản Microsoft qua liên kếthttps://portal.office.com

- Sinh viên sau khi đăng nhập thành công, phải đổi mật khẩu và bảo quản tài khoản của chính mình.

- Tài khoản Email đã cấp cho sinh viên sẽ bị thu hồi khi sinh viên đã tốt nghiệp.