Tổng hợp thông tin Tuyển sinh ĐHCQ năm 2022

THÔNG TIN
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022
(Hotline: 1800 5858 84)
 

I. ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Văn bằng chính quy: Kỹ sư, Cử nhân;

- Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 : <<Chi tiết>>

- Thông báo về việc tuyển sinh Đại học chính quy 2022 phương thức ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi, xét tuyển kết quả học tập THPT (Học bạ), ưu tiên xét tuyển kết quả học tập THPT có chứng chỉ ngoại ngữ và ưu tiên xét tuyển học sinh có chứng chỉ quốc tế: <<Chi tiết>>

II. CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT:

1. Tuyển sinh chương trình liên kết Đại học Rouen Normandie, Pháp

- Văn bằng: Cử nhân nghề nghiệp thương mại quốc tế (do trường ĐH Rouen Normandie, Pháp cấp).

- Thông báo tuyển sinh: <<Chi tiết>>

2. Tuyển sinh chương trình liên kết Đại học Flinders, Úc

- Văn bằng: Cử nhân kinh doanh, Cử nhân thương mại, Cử nhân ngôn ngữ (do trường ĐH Flinders, Úc cấp).

- Thông báo tuyển sinh: <<Chi tiết>>

3. Tuyển sinh chương trình liên kết Đại học Bond, Úc

- Văn bằng: Cử nhân kinh doanh, Cử nhân thương mại,  (do trường ĐH Bond, Úc cấp).

- Thông báo tuyển sinh: <<Chi tiết>>

 Thư giới thiệu nhận học bổng chương trình liên kết quốc tế: << Chi tiết>>