Thông tin tuyển sinh Đại học Chính quy 2021

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2021
(Hotline: 1800 5858 84)

I. ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

- Văn bằng chính quy: Kỹ sư, Cử nhân;

- Đề án tuyển sinh: Tham khảo <<ở đây>>

- Giới thiệu tổng quan tuyển sinh 2021 : <<Chi tiết >>

I.1 Phương thức xét tuyển kết quả học tập THPT  (Học bạ, Học sinh Giỏi, ưu tiên Chứng chỉ NN, chứng chỉ Quốc tế):

- Thông báo xét tuyển: <Chi tiết>

- Đăng ký xét tuyển: <Chi tiết>

- Tra cứu kết quả điểm: <Chi tiết>

- Hướng dẫn nhập học: <Chi tiết>

- Thông báo về việc tuyển sinh thí sinh được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021 <Chi tiết>

I.2 Phương thức xét tuyển Kết quả thi Tốt nghiệp THPT:

- Thông báo Xét tuyển thẳng và Ưu tiên xét tuyển: <Chi tiết> 

- Thông báo xét tuyển theo Kết quả thi Tốt nghiệp THPT: <Chi tiết>

- Thông báo mức điểm nhận đăng ký xét tuyển ĐHCQ đợt 1 - XT kết quả thi Tốt nghiệp THPT <Chi tiết>

II. CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT:

1. Tuyển sinh chương trình liên kết Đại học Rouen Normandie, Pháp

- Văn bằng: Cử nhân nghề nghiệp thương mại quốc tế (do trường ĐH Rouen Normandie, Pháp cấp).

- Thông báo tuyển sinh: <<Chi tiết >>

2. Tuyển sinh chương trình liên kết Đại học Flinders, Úc

- Văn bằng: Cử nhân kinh doanh, Cử nhân thương mại, Cử nhân ngôn ngữ (do trường ĐH Flinders, Úc cấp).

- Thông báo tuyển sinh: <<Chi tiết >>

3. Tuyển sinh chương trình liên kết Đại học Bond, Úc

- Văn bằng: Cử nhân kinh doanh, Cử nhân thương mại,  (do trường ĐH Bond, Úc cấp).

- Thông báo tuyển sinh: <<Chi tiết >>

 Thư giới thiệu nhận học bổng chương trình liên kết quốc tế: << Chi tiết>>