Thông báo kết quả thi TS Đại học Bằng thứ 2 và Liên thông CĐ-ĐH 2017

Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh thông báo kết quả thi Tuyển sinh Đại học Bằng thứ 2 và liên thông Cao đẳng - Đại học năm 2017 như sau:

1. Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh quyết định điểm trúng tuyển Đại học bằng thứ 2 năm 2017 - Hệ đào tạo Chính quy như sau:

STT

Ngành thi

Điểm trúng tuyển (Tổng 2 môn, không có môn từ 1,0 điểm trở xuống

1

Công nghệ kỹ thuật công trình Xây dựng

9,0

2

Quản trị kinh doanh

10,0

3

Tài chính ngân hàng

10,0

4

Kế toán

10,0

5

Luật kinh tế

10,0

6

Ngôn ngữ Anh

8,5

2. Điểm trúng tuyển Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học năm 2017 - Hệ đào tạo Chính quy như sau:

STT

Ngành thi

Điểm trúng tuyển

(Tổng 3 môn, không có môn dưới 5,0 điểm)

1

Khoa học máy tính

17,0

2

Công nghệ kỹ thuật công trình Xây dựng

17,0

3

Quản trị kinh doanh

16,0

4

Tài chính ngân hàng

16,0

5

Kế toán

16,0

6

Ngôn ngữ Anh

CN: Tiếng Anh thương mại

16,0

7

Ngôn ngữ Anh

CN: Phương pháp giảng dạy

16,0

3 .Kết quả thi Đại học Bằng thứ 2: ở đây

4. Kết quả thi liên thông Cao đẳng - Đại học: ở đây