Thông báo kết quả thi ĐH Bằng thứ 2 và Liên thông Đại học đợt 1- 2019

Trường Đại học Mở TpHCM thông báo kết quả thi tuyển sinh Đại học bằng thứ 2 và và Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học năm 2019,  đợt thi ngày 24 và 25 tháng 8 năm 2019 như sau:

Học viên trúng tuyển xem hướng dẫn nhập học: <ở đây>

I. Điểm trúng tuyển Đại học bằng thứ 2:

- Đối với thí sinh được miễn 01 môn thi, điểm trúng tuyển được xác định bằng 50% điểm chuẩn trúng tuyển của ngành.

- Kết quả thi xem: <ở đây>

+ TT: Trúng tuyển

+ MT: Miễn thi

 

STT

Ngành thi

Điểm trúng tuyển (Tổng 2 môn, không có môn từ 1,0 điểm trở xuống)

1

Công nghệ kỹ thuật công trình Xây dựng

10,0

2

Quản trị kinh doanh

10,0

3

Kế toán

10,0

4

Luật kinh tế

8,5

5

Ngôn ngữ Anh

9,75

6

Ngôn ngữ Trung Quốc

9,5

II. Điểm trúng tuyển Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học theo hình thức THI TUYỂN như sau:

- Kết quả thi xem: <ở đây>

STT

Ngành thi

Điểm trúng tuyển

(Tổng 3 môn, không có môn từ 1,0 điểm trở xuống)

1

Khoa học máy tính

15,0

2

Công nghệ kỹ thuật công trình Xây dựng

15,0

3

Quản trị kinh doanh

15,0

4

Tài chính ngân hàng

15,0

5

Kế toán

15,0

6

Ngôn ngữ Anh

CN: Phương pháp giảng dạy

15,0

III. Điểm trúng tuyển Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học xét tuyển kết quả học tập THPT (học bạ) như sau:

- Danh sách đủ điều kiện nhập học xem: <ở đây>

STT

Ngành thi

Điểm trúng tuyển

(Tổng 03 môn tính theo thang điểm 30; không có môn từ 1,0 điểm trở xuống)

1

Khoa học máy tính (1)

20,0

2

Công nghệ kỹ thuật công trình Xây dựng (1)

20,0

3

Quản trị kinh doanh

20,0

4

Tài chính ngân hàng

20,0

5

Kế toán

20,0

7

Ngôn ngữ Anh (2)

CN: Phương pháp giảng dạy

20,0

Ghi chú:

(1) Môn Toán hệ số 2.

(2) Môn Ngoại ngữ hệ số 2.