Thông báo mở lớp ôn tập Tuyển sinh ĐH bằng thứ 2 và Liên thông CĐ-ĐH