Thông báo v/v dời lớp Ôn thi ĐH bằng thứ hai và Liên thông CĐ-ĐH

THÔNG BÁO

Về việc dời lớp Ôn thi Đại học bằng thứ hai và Liên thông từ CĐ lên ĐH

Phòng Quản lý Đào tạo thông báo dời thời gian khai giảng lớp Ôn thi Đại học bằng thứ hai và Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học cụ thể như sau:
1. Đối với các lớp ôn tập các môn: Tiếng Anh, Quản trị học, Marketing căn bản sẽ được khai giảng ngày 05/05.
2. Đối với các lớp ôn tập các môn còn lại sẽ được khai giảng ngày 09/05.

Trân trọng!