Kết quả tuyển sinh ĐH Bằng thứ 2 và Liên thông CĐ-ĐH 2016

Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh công bố kết quả điểm kỳ thi tuyển sinh Đại học bằng thứ 2 và Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học năm 2016 như sau:

1. Điểm trúng tuyển:

1.1 Điểm trúng tuyển Đại học bằng thứ 2:

STT

Ngành thi

Điểm trúng tuyển

(Tổng 2 môn, không có môn từ 1,0 điểm trở xuống

1

Công nghệ kỹ thuật công trình Xây dựng

8,75

2

Quản trị kinh doanh

10,00

3

Tài chính ngân hàng

10,00

4

Kế toán

10,00

5

Luật kinh tế

9,0

6

Ngôn ngữ Anh

9,0

 
1.2 Điểm trúng tuyển Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học:

STT

Ngành thi

Điểm trúng tuyển

(Tổng 3 môn, không có môn dưới 5,0 điểm)

1

Khoa học máy tính

17,00

2

Công nghệ kỹ thuật công trình Xây dựng

17,00

3

Quản trị kinh doanh

17,00

4

Tài chính ngân hàng

16,25

5

Kế toán

15,50

6

Ngôn ngữ Anh

CN: Tiếng Anh thương mại

16,25

7

Ngôn ngữ Anh

CN: Phương pháp giảng dạy

16,25

2. Kết quả điểm:
Lưu ý: Kết quả = TT: trúng tuyển
2.1 Kết quả tuyển sinh Đại học bằng thứ 2: xem ở đây
2.2 Kết quả tuyển sinh Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học: xem ở đây
 
Thí sinh xem thông báo chấm phúc khảo ở đây