Các VB pháp lý

Site đang được cập nhật...

1. Thông tin tuyển sinh Đại học CQ 2020

- Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mần non 2020: <tải file>

- Hướng dẫn Công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mần non: <tải file>; Phụ lục đính kèm: <tải file>

 

Video/Hình ảnh

Thư ngỏ
Hiệu Trưởng

Vì sao
chọn OU

Tổng quan
về OU

Thông tin
tham khảo

Câu hỏi
thường gặp

Cựu sinh viên
thành đạt

Trắc nghiệm
ngành nghề