Lịch tư vấn Livestream 2021

Quý Phụ huynh, học sinh xem Chương trình trực tiếp Tư vấn tuyển sinh năm 2021: ở đây

Buổi 1: Giới thiệu tổng quát tuyển sinh Đại học 2021 - Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh ngày 21/01/2021

Buổi 2: Giới thiệu về chương trình liên kết Quốc tế Rouen - Normandie Pháp  - Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh ngày 25/01/2021

Buổi 3: Giới thiệu về chương trình liên kết Quốc tế cùng Đại học Flinders và Đại học Bond, Úc  - Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh ngày 28/01/2021

Buổi 4: Giới thiệu các ngành đào tạo Ngôn ngữ - Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh ngày 01/02/2021

Buổi 5: Hướng dẫn xét tuyển các ngành đào tạo Chất lượng cao - Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh ngày 22/02/2021

Buổi 6: Giới thiệu các ngành thuộc khoa Công nghệ sinh học - Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh ngày 25/02/2021

Buổi 7: Hướng dẫn xét tuyển các ngành thuộc Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh ngày 01/03/2021

Buổi 8: Hướng dẫn xét tuyển các ngành thuộc Khoa Xây dựng - Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh ngày 04/03/2021

Buổi 9: Hướng dẫn xét tuyển các ngành thuộc Khoa Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh ngày 08/03/2021

Buổi 10: Hướng dẫn xét tuyển các ngành thuộc Khoa Xây dựng - Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh ngày 11/03/2021

Buổi 11: Hướng dẫn xét tuyển các nhóm ngành Khoa học xã hội và nhân văn - Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh ngày 15/03/2021

Buổi 12: Hướng dẫn xét tuyển các nhóm khoa Kế toán - Kiểm toán - Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh ngày 18/03/2021

Buổi 13: Hướng dẫn xét tuyển các nhóm khoa Luật - Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh ngày 22/03/2021

Buổi 14: Chủ đề 1: Khoa học thường thức - Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh ngày 25/03/2021