Danh sách đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung/2014

1. Thí sinh tra cứu danh sách đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2 năm 2014 ở đây

2. Danh sách hồ sơ không hợp lệ được chuyển qua đường bưu điện: ở đây

Cập nhật 17g00 ngày 08/09/2014.

 

(Danh sách xếp thứ tự theo trường, khối, số báo danh)