Thông tin Miễn thi đối với bài thi Ngoại ngữ và Học bổng tuyển sinh 2019

Thông tin - Tin tức

1. Miễn thi đôi với bài thi Ngoại ngữ: Đối với các trường hợp miễn thi bài thi Ngoại ngữ trong kỳ thi THPT quốc gia để đăng ký xét tuyển, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh chỉ sử dụng kết quả miễn thi đối với 3 môn ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật với thang điểm quy đổi như sau:

a) Môn tiếng Anh:

Chứng chỉ

Điểm quy đổi để xét tuyển sinh

7.0

8.0

9.0

10.0

TOEFL ITP

450 - 474

475 - 499

500 - 524

>= 525

TOEFL iBT

45 -5 2

53 - 60

61 - 68

>= 68

IELTS

4.0

4.5

5.0

>= 5.5

b) Môn tiếng Trung Quốc:

Chứng chỉ

Điểm quy đổi để xét tuyển sinh

7.0

8.0

9.0

10.0

HSK cấp độ 3

180 – 220

221 - 260

261 - 300

 

HSK cấp độ 4

 

 

 

>= 180

TOCFL cấp 3

94-103

104 – 113

114 – 124

 

TOCFL cấp 4

 

 

 

>= 125

c) Môn tiếng Nhật:

Chứng chỉ

Điểm quy đổi để xét tuyển sinh

7.0

8.0

9.0

10.0

JLPT cấp độ N3

95 – 120

121 – 140

141 – 160

>= 161

2. Học bổng:Thông tin chi tiết, thí sinh xem thêm tại www.ou.edu.vn/ctsv mục Học bổng

STT

Phương thức xét tuyển

Mức học bổng

Số xuất

Ghi chú

1

Ưu tiên xét tuyển thẳng học sinh Giỏi các trường THPT chuyên, năng khiếu

04 năm chính khóa

60

 

2

Ưu tiên xét tuyển thẳng học sinh Giỏi các trường THPT năm 2019 như sau

01 năm chính khóa

50

Sẽ được nhận học bổng mục 1 trong trường hợp còn xuất.

3

Kết quả kỳ thi THPT 2019

 

 

 

Thủ khoa trường

Toàn phần 4 năm học chính khóa, năm nhất 200% học phí

01

 

Á khoa trường

Toàn phần 4 năm học chính khóa, năm nhất 180% học phí

01

 

Thủ khoa Ngành

Toàn phần 4 năm học chính khóa, năm nhất 150% học phí

21

 

4

Học bổng Khuyến khích học tập

100%

100

Học kỳ 1 năm nhất

70%

50

50%

50

5

Học bổng đến từ các đơn vị liên kết

100% học phí học kỳ 1 năm nhất

40