Hướng dẫn tổ chức công tác tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2015

Ngày 25 tháng 4 năm 2015, Bộ Giáo dục và Đạo tạo đã có công văn Hướng dẫn tổ chức công tác tuyển sinh

ĐH, CĐ  hệ chính quy năm 2015. Các bậc phụ huynh và thí sinh có thể tham khảo tại đây.