Thông báo tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng

Phụ huynh và thí sinh quan tâm đến việc đăng ký xét tuyển, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng có thể tham khảo thông tin: ở đây

Hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2015 (1988/BGDĐT-KTKĐCLGD) của Bộ GDĐT: xem ở đây