Thông báo Kế hoạch tổ chức kiểm tra trình độ Tiếng Anh - Tin học đầu vào cho Tân sinh viên khóa 2020

Thông tin - Tin tức

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, thông báo đến Quý phụ huynh và Tân sinh viên

1.Kế hoạch tổ chức kiểm tra trình độ Tiếng Anh - Tin học đầu vào cho Tân sinh viên khóa 2020 >>>Xem chi tiết.

Trân trọng./.