Thông báo Kế hoạch tổ chức kiểm tra trình độ Tiếng Anh - Tin học đầu vào cho Tân sinh viên khóa 2020 - Phương thức THI TỐT NGHIỆP THPT 2020 (Điều chỉnh)

Thông tin - Tin tức

     Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến tân sinh viên khóa 2020 về việc tổ chức kiểm tra trình độ đầu vào tiếng Anh – Tin học - phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2020, cụ thể như sau:

1. Kiểm tra trình độ, xếp lớp tiếng Anh không chuyên:

a. Đối tượng: sinh viên chương trình đại trà và chương trình chất lượng cao của tất cả các ngành (trừ sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Trung Quốc).

b. Mục tiêu: khảo sát trình độ và xếp lớp tiếng Anh không chuyên phù hợp với năng lực của sinh viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

c. Thời gian kiểm tra:  09 - 12/10-2020 

d. Cấu trúc bài kiểm tra:  Gồm 4 bài Test

Nội dung đề thi:

- Test 1: 25 câu nghe

- Test 2: 60 câu trắc nghiệm

- Test 3: 60 câu trắc nghiệm

- Test 4: 60 câu trắc nghiệm

e. Cách thức làm bài kiểm tra:

- Sinh viên làm bài kiểm tra trên máy tính.

- Tất cả sinh viên đều phải thực hiện Test 1 và Test 2.

- Sinh viên trả lời đúng Test 2 từ 45 câu trở lên mới được thi Test 3, trả lời đúng Test 3 từ 45 câu trở lên mới được thi Test 4.

- Sinh viên được thông báo số câu trả lời đúng của từng Test sau khi hoàn thành tất cả các bài Test.

- Kết quả xếp lớp sẽ được thông báo sau khi kết thúc đợt kiểm tra.

2. Kiểm tra trình độ tiếng Anh chuyên ngữ:

a. Đối tượng: sinh viên chương trình đại trà và chương trình chất lượng cao ngành Ngôn ngữ Anh

b. Mục tiêu:  Khảo sát trình độ tiếng Anh của tân sinh viên làm cơ sở điều chỉnh công tác giảng dạy, rà soát chương trình đào tạo và tổ chức đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra.

c. Thời gian kiểm tra: 09 - 12/10-2020 

d. Cấu trúc bài kiểm tra: Gồm 2 phần với thời gian làm bài là 90 phút. Dạng thức tương tự bài thi TOEFL PBT.

- Phần 1- Ngữ pháp (Grammar and Written Expression): 40 câu trắc nghiệm.

- Phần 2- Đọc hiểu (Reading Comprehension): 50 câu trắc nghiệm.

e. Cách thức làm bài kiểm tra:

- Sinh viên làm bài trên máy tính.

- Sinh viên được thông báo số câu trả lời đúng của từng bài Test sau khi hoàn thành tất cả các bài Test.

- Kết quả sẽ được thông báo sau khi kết thúc đợt kiểm tra.

3. Kiểm tra trình độ, xếp lớp Tin học không chuyên

a. Đối tượng: Sinh viên chương trình đại trà và chương trình chất lượng cao tất cả các ngành (trừ ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin quản lý).

b. Mục tiêu: xếp lớp Tin học không chuyên cho sinh viên phù hợp với trình độ.

c. Thời gian kiểm tra:   13 - 16/10-2020 

d. Cấu trúc bài kiểm tra: Gồm 2 bài Test

TT 

Nội dung kiểm tra

Hình thức kiểm tra

Số câu

Phân bố điểm

1

Phần 1: Trắc nghiệm kiến thức máy tính

Trắc nghiệm trên máy

30

7.5

2

Phần 2: Kỹ năng gõ bàn phím 200 từ tiếng Việt

Thực hành trên máy

1

2.5

e. Cách thức làm bài kiểm tra:

- Sinh viên làm bài kiểm tra trên máy tính.

- Kết quả xếp lớp được thông báo sau khi kết thúc đợt kiểm tra.

Tân sinh viên tham gia các buổi kiểm tra theo lịch cụ thể của Trường (được thông báo khi làm thủ tục nhập học).

Ghi chú: Tân sinh viên không thi ĐẠT sẽ phải học Tin học căn bản, đóng học phí 100.000đ.

Trân trọng thông báo./.