Điểm chuẩn xét tuyển kỳ thi tuyển sinh Đại học 2013-2015

Thông tin - Tin tức

*: Điểm ngoại ngữ hệ số 2

(1): Toán hệ số 2

Các tổ hợp xét tuyển:

Mã t hp

Tổ hợp môn

A0

Toán, Lý, Hóa

A1

Toán, Lý, Anh

B0

Toán, Sinh, Hóa

C0

Văn, Sử, Địa

D0

Toán, Văn, Ngoại ngữ

D1

Toán, Văn, Anh

O0

Văn, Sử, Ngoại ngữ

O1

 Văn, Sử,  Anh