Thông báo tuyển sinh ĐHCQ sử dụng Kết quả Thi TỐT NGHIỆP THPT năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh theo phương thức xét tuyển Kết quả thi Tốt nghiệp THPT  năm 2020 

Kỳ tuyển sinh Đại học Chính quy năm 2020

Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 như sau:

1. Đối tượng:

- Người đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi trung là tốt nghiệp trung học;

- Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và hoàn thành các môn văn hóa THPT theo quy định hiện hành;

- Người tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam, ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam.

2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

3. Hồ sơ và thời gian đăng ký xét tuyển: Đăng ký cùng với hồ sơ dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại các trường THPT hoặc tại các địa điểm nhận hồ sơ do các Sở Giáo dục và Đào tạo quy định.

- Thời gian: Từ 15/6/2020 -đến 30/6/2020.

4. Lệ phí xét tuyển:Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy, lộ trình tăng học phí tối đa từng năm: Học phí dự kiến bình quân đối với sinh viên chính quy năm học 2019-2020 là từ 17 triệu đồng đến 22 triệu đồng, tùy theo ngành học; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm được thực hiện theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015.

6. Các nội dung khác: Đối với các trường hợp miễn thi bài thi Ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT để đăng ký xét tuyển, trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh chỉ sử dụng kết quả miễn thi đối với 3 môn ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật với thang điểm quy đổi như sau:

a. Môn tiếng Anh

Chứng chỉ

Điểm quy đổi để xét tuyển

7.0

8.0

9.0

10.0

TOEFL ITP

475 - 499

500 - 524

525 – 544

Từ 545

TOEFL iBT

53 - 60

61 - 68

69 -70

Từ 71

 IELTS

4.5

5.0

5.5

Từ 6.0

b. Môn tiếng Trung Quốc

Chứng chỉ

Điểm quy đổi để xét tuyển

7.0

8.0

9.0

10.0

HSK cấp độ 3

180 – 220

221 - 260

261 - 300

HSK cấp độ 4

180

TOCFL cấp 3

94-103

104 – 113

114 – 124

TOCFL cấp 4

125

c. Môn tiếng Nhật

Chứng chỉ

Điểm quy đổi để xét tuyển sinh

7.0

8.0

9.0

10.0

JLPT cấp độ N3

95 – 120

121 – 140

141 – 160

161

7. Chỉ tiêu tuyển sinh:

Lưu ý: Chỉ tiêu tuyển sinh theo kết quả thi THPT có thể được điều chỉnh (tăng) sau khi có kết quả xét tuyển theo phương thức kết quả học tập 3 năm THPT (Học bạ); dựa trên nguyên tắc đảm bảo quyền lợi của thí sinh đăng ký xét tuyển.

7.1 Chương trình Đại trà:

Ngành học

Mã đăng ký xét tuyển

 Chỉ tiêu theo kết quả thi tốt nghiệp THPT

 Tổ hợp môn xét tuyển

Ngôn ngữ Anh (1)

7220201

54

Toán, Lý, Anh (A01)
Toán, Văn, Anh (D01)
Văn, Sử, Anh (D14)
Văn, KH xã hội, Anh (D78)

Ngôn ngữ Trung Quốc(1)

7220204

24

Văn, Toán, Ngoại ngữ

(D01-D06)

Văn, KH xã hội, Ngoại ngữ(2) (D78 -D83)

Ngôn ngữ Nhật (1)

7220209

42

Xã hội học

7310301

33

Toán, Lý, Anh (A01)
Văn, Địa, Sử (C00)
Toán, Văn, Ngoại ngữ

(D01-D06)
Văn, KH xã hội, Ngoại ngữ (2)

(D78 -D83)

Đông Nam Á học

7310620

36

Công tác Xã hội

7760101

30

Kinh tế

7310101

62

Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Lý, Anh (A01)

Toán, Văn, Anh (D01)

Toán, Hóa, Anh (D07)

Quản trị kinh doanh

7340101

54

Marketing

7340115

30

Kinh doanh Quốc tế

7340120

36

Tài chính ngân hàng

7340201

60

Kế toán

7340301

48

Kiểm toán

7340302

30

Hệ thống thông tin quản lý

7340405

33

Khoa học máy tính (3)

7480101

48

Công nghệ thông tin (3)

7480201

63

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 

7510605

12

Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng (3)

7510102

51

Quản lý xây dựng (3)

7580302

30

Quản trị nhân lực

7340404

20

Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Lý, Anh (A01)

Toán, Văn, Anh (D01)

Toán, Sử, Văn (C03)

Du lịch 

7810101

18

Công nghệ Sinh học

Học lý thuyết tại TpHCM, thực hành tại cơ sở Bình Dương (xe đưa đón miễn phí)

7420201

45

Toán, Lý, Hóa (A00)
Toán, Hóa, Anh (D07)
Toán, Sinh, Lý (A02)
Toán, Hóa, Sinh (B00)

Luật 

7380101

36

Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Lý, Anh (A01)

Văn, Sử, Địa (5) (C00)

Toán, Văn, Ngoại ngữ (4)

(D01-D06)

Luật kinh tế 

7380107

51

Ghi chú:

- Ngành Công nghệ thông tin tuyển sinh thêm chương trình tăng cường tiếng Nhật (đăng ký sau khi có kết quả xét tuyển).

(1):   Ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Nhật: điểm môn ngoại ngữ được tính hệ số 2.

(2): Ngoại ngữ bao gồm: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật.

(3):   Ngành Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng, Quản lý xây dựng: điểm môn Toán được tính hệ số 2.

(4): Ngoại ngữ bao gồm: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật.

(5): Điểm trúng tuyển của tổ hợp Văn, Sử, Địa cao hơn các tổ hợp còn lại 1,5 điểm.

7.2 Chương trình chất lượng cao:

Ngành học

Mã đăng ký xét tuyển

  Chỉ tiêu xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT

Tổ hợp môn xét tuyển

Ngôn ngữ Anh

7220201C

54

Toán, Lý, Anh (A01)
Toán, Văn, Anh (D01)
 Văn, Sử, Anh (D14)

Văn, KH xã hội, Anh (D78)

Quản trị kinh doanh

7340101C

60

Toán, Hóa, Anh (D07)

Toán, Lý, Anh (A01)

Toán, Văn, Anh (D01)

Toán, KHXH, Anh (D96)

Quản trị kinh doanh – dạy 100% tiếng Anh (đăng ký sau khi có kết quả xét tuyển)

12

Tài chính ngân hàng

7340201C

48

Tài chính ngân hàng – dạy 100% tiếng Anh (đăng ký sau khi có kết quả xét tuyển)

12

Kế toán

7340301C

30

Kế toán – dạy 100% tiếng Anh (đăng ký sau khi có kết quả xét tuyển)

12

Luật kinh tế

7380107C

27

Toán, Hóa, Anh (D07)

Toán, Lý, Anh (A01)

Văn, Sử, Anh (D14)

Toán, Văn, Anh (D01)

Công nghệ sinh học

Học lý thuyết tại Tp.HCM, thực hành tại Bình Dương có xe đưa đón miễn phí

7420201C

21

Toán, Sinh, Anh (D08)

Toán, Hóa, Sinh (B00)

Toán, Hoá, Anh (D07)

Toán, Lý, Anh (A01)

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

(Toán hệ số 2)

7510102C

12

Toán, Lý, Anh (A01)

Toán, Hóa, Anh (D07)

Toán, Văn, Anh (D01)

Toán, Lý, Hóa (A00)

Ghi chú:

- Điểm môn tiếng Anh được tính hệ số 2, trừ CNKT công trình xây dựng.

- Ngành Công nghệ sinh học các môn trong tổ hợp xét tuyển không nhân hệ số

8. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển.

- Nhà trường sẽ công bố sau khi có kết quả thi Tốt nghiệp THPT 2020.

Trân trọng./.

 HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐHCQ 2020