TB v/v NGƯỠNG đăng ký xét tuyển (điểm sàn) - CHỈ TIÊU xét tuyển ĐHCQ năm 2020, hình thức xét tuyển bằng Kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngưỡng điểm (điểm sàn) nhận đăng ký xét tuyển Đại học Chính quy năm 2020 bằng Kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020 như sau:

Thí sinh có thể tra cứu tổ hợp xét tuyển: ở đây

I./ Các ngành tuyển sinh Đại trà:

STT

Mã ngành

Tên ngành

Ngưỡng điểm nhận đăng ký xét tuyển

Chỉ tiêu xét tuyển (Trước điều chỉnh) 

Chỉ tiêu  xét tuyển (Sau điều chỉnh)

1
7220201
Ngôn ngữ Anh
19.0
54 70
2
7220204
Ngôn ngữ Trung Quốc
18.0
24 24
3
7220209
Ngôn ngữ Nhật
19.0
42 42
4
7310101
Kinh tế
18.0
62 119
5
7310301
Xã hội học
16.0
33 72
6
7310620
Đông Nam Á học
16.0
36 50
7
7340101
Quản trị kinh doanh
18.0
54 121
8
7340115
Marketing
18.0
30 49
9
7340120
Kinh doanh quốc tế
18.0
36 87
10
7340201
Tài chính - Ngân hàng
18.0
60 140
11
7340301
Kế toán
18.0
48 116
12
7340302
Kiểm toán
18.0
30 65
13
7340404
Quản trị nhân lực
18.0
20 41
14
7340405
Hệ thống thông tin quản lý
17.0
33 59
15
7380101
Luật (1)
17.0
36 96
16
7380107
Luật kinh tế (1)
17.0
51 98
17
7420201
Công nghệ sinh học
16.0
45 88
18
7480101
Khoa học máy tính
18.0
48 87
19
7480201
Công nghệ thông tin
18.0
63 120
20
7510102
CNKT công trình xây dựng
16.0
51 143
21
7580302
Quản lý xây dựng
16.0
30 82
22
7760101
Công tác xã hội
16.0
30 72
23
7510605
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
18.0
12 32
24
7810101
Du lịch
18.0
18 50

II./ Các ngành tuyển sinh Chất lượng cao:

 STT

 Mã ngành

Tên ngành

Ngưỡng điểm nhận đăng ký xét tuyển

Chỉ tiêu xét tuyển (Trước điều chỉnh)

Chỉ tiêu xét tuyển (Sau điều chỉnh)
1
7220201C
Ngôn ngữ Anh CLC
17.0
54
55
2
7340101C
Quản trị kinh doanh CLC
17.0
72
139
3
7340201C
Tài chính - Ngân hàng CLC
16.0
60
174
4
7340301C
Kế toán CLC
16.0
42
119
5
7380107C
Luật kinh tế CLC
16.0
27
76
6
7420201C
Công nghệ sinh học CLC
16.0
21
68
7
7510102C
CNKT công trình xây dựng CLC
16.0
12
37

Lưu ý: 

- Ngưỡng điểm nhận đăng ký xét tuyển đối với học sinh phổ thông ở khu vực 3 được xác định như sau: tổng điểm 3 môn/bài thi không nhân hệ số.

- Điểm xét tuyển là căn cứ để xác định kết quả xét tuyển đối với các ngành được quy về hệ điểm 30 dành cho các tổ hợp môn xét tuyển, được xác định như sau (làm tròn đến 02 chữ số thập phân): 

Điểm xét tuyển = [(ĐM1*HS môn 1+ ĐM2*HS môn 2 + ĐM3 * HS môn 3)*3]/(Tổng hệ số) + Điểm ưu tiên Khu vực + Điểm ưu tiên đối tượng

(1) Ngành Luật và Luật kinh tế: Khối C00 cao hơn 1.5 điểm.

Trân trọng thông báo./.

Hội đồng tuyển sinh Đại học Chính quy 2020